Rukovatelj/ica građevinskim strojevima

Rukovatelj/ica građevinskim strojevima

Opis programa

RUKOVATELJ  DOZEROM, BAGEROM, UTOVARIVAČEM, GREDEROM, SKREPEROM, DEMPEROM, VALJKOM, VIBRACIJSKIM NABIJAČEM, KOMPRESOROM, CRPKOM ZA BETON I MIKSEROM, BETONAROM, ASFALTNOM BAZOM, FINIŠEROM,  KOPAČEM-UTOVARIVAČEM, STROJEM ZA POVLAČENJE CRTA, STROJEM ZA STRUGANJE ASFALTA I BETONA, STROJEM ZA IZRADU I POSTAVLJANJE BETONSKIH ELEMENATA,  STROJEVIMA ZA SEPARACIJU ŠLJUNKA, STROJEVIMA ZA DROBLJENJE I PRERADU KAMENA, STROJEM ZA REZANJE ASFALTA, BETONA I DRUGIH GRAĐEVINSKIH MATERIJALA, STROJEVIMA ZA OTKOP I PRERADU KAMENA, STROJEVIMA ZA IZRADU ARMIRANO-CEMENTNIH GLAZURA, MOTORNOM BUŠILICOM, KOMPRESOROM

Osposobljavanja se provode na temelju članka 3., točke 1. i 2. Pravilnika o poslovima s posebnim uvjetima rada (N.N., br. 5/84.), a namijenjena su osobama koje će rukovati pojedinim od navedenih građevinskih strojeva, koje su starije od 18 godina i imaju završenu osnovnu školu.

Osposobljavanje se organizira u trajanju od 120 sati, od čega je 30 sati teoretske nastave, a praktični dio (90 sati) provodi se na poligonu tvrtke prema posebnom rasporedu.

Provjera znanja obavlja se iz teoretskog i praktičnog dijela, a polaznici koji zadovolje provjeru dobivaju uvjerenje kao dokaz osposobljenosti koje se upisuje u radnu knjižicu.

Za informaciju o terminu nas kontaktirajte

edukacija banner

Kontaktirajte nas